Caroline Bannock o važnosti novinarskih izvora, moderaciji komentara i govoru mržnje

Caroline Bannock o važnosti novinarskih izvora, moderaciji komentara i govoru mržnje

Caroline Bannock iz britanskog Gardijana razgovara sa Nevenom Krivokapić (SHARE Fondacija) o novinarskim izvorima, govoru mržnje, moderaciji komentara i korisničkim sadržajima. Septembar 2016, Beč, Austrija.

Caroline Bannock from The Guardian (UK) speaking with Nevena Krivokapić (SHARE Foundation) about journalistic sources, hate speech, comment moderation and user-generated content. September 2016, Vienna, Austria.