Dunja Mijatović o slobodi izražavanja i važnosti zaštite novinara i njihovih izvora

Dunja Mijatović o slobodi izražavanja i važnosti zaštite novinara i njihovih izvora

Bivša Predstavnica OEBS za slobodu medija Dunja Mijatović razgovara sa Đorđem Krivokapićem (FON Beograd/SHARE Fondacija) o blogerima, sloboda izražavanja, zaštiti novinara i cenzuri. Septembar 2016, Beč, Austrija.

Former OSCE Representative on Freedom of the Media Dunja Mijatović speaking with Đorđe Krivokapić (FON Belgrade/SHARE Foundation) about bloggers, freedom of expression, protection of journalists and censorship. September 2016, Vienna, Austria.