3. Vodič kroz mrežu – Sloboda govora

3. Vodič kroz mrežu – Sloboda govora

Načelo slobode govora, kao jednog od temeljnih ljudskih prava, istorijski se proteže sve do prvih političkih struktura na tlu Evrope, poput Rimskog carstva. U početku veoma sporo, a od Gutenbergovog pronalaska štamparske prese sve brže, razvoj komunikacionih tehnologija neposredno oblikuje već i samo razumevanje slobode govora, utiče na društvenu dinamiku, uslovljava granice javnog i privatnog – koje se u eri interneta prepliću na neočekivan način. Tema ove epizode Vodiča je i cenzura, odnosno načini na koje se ona sprovodi, ali i zaobilazi na internetu.

Kroz mrežu vas vode (po redosledu pojavljivanja):
Dr Đorđe Krivokapić, SHARE Fondacija/FON Beograd
Dr Ana Martinoli, FDU Beograd
Prof. Vladan Joler, SHARE Fondacija/Akademija umetnosti Novi Sad