Asta Helgadottir o islandskoj Piratskoj partiji i njenoj ulozi u društvu

Asta Helgadottir o islandskoj Piratskoj partiji i njenoj ulozi u društvu

Asta Helgadottir iz Piratske partije Islanda razgovara sa Đorđem Krivokapićem (FON Beograd/SHARE Fondacija) o piratskim partijama, cenzuri, cenzuri pornografije na Islandu, autorskom pravu i transparentnosti vlade. Maj 2016, Beograd, Srbija.

Asta Helgadottir from the Pirate Party of Iceland speaking with Đorđe Krivokapić (FON Belgrade/SHARE Foundation) about pirate parties, censorship, pornography censorship in Iceland, copyright and government transparency. May 2016, Belgrade, Serbia.