Ben Wagner o regulisanju internet sadržaja

Ben Wagner o regulisanju internet sadržaja

Ben Wagner iz Centra za internet i ljudska prava, Nemačka, razgovara sa Đorđem Krivokapićem (FON Beograd/SHARE Fondacija) o algoritamskom upravljanju i regulisanju internet sadržaja. Septembar 2016, Beč, Austrija.

Ben Wagner from the Centre for Internet and Human Rights, Germany, speaking with Đorđe Krivokapić (FON Belgrade/SHARE Foundation) about algorithmic governance and regulation of internet content. September 2016, Vienna, Austria.