Desiree Željka Milošević o poverenju na internetu

Desiree Željka Milošević o poverenju na internetu

Desiree Željka Milošević (Internet društvo Srbije) govori o značaju poverenja na internetu i objašnjava ko upravlja internetom. Novembar 2016, Beograd, Srbija.