Zoran Ševarac o softveru otvorenog koda (open source)

Zoran Ševarac o softveru otvorenog koda (open source)

Dr Zoran Ševarac (FON Beograd) govori o softveru otvorenog koda (open source), njegovim prednostima i značaju za inovacije. Decembar 2016, Beograd, Srbija.

Dr Zoran Ševarac (FON Belgrade) speaking about open source software, its advantages and importance for innovation. December 2016, Belgrade, Serbia.