Fieke Jansen o uticaju ekonomije podataka na privatnost

Fieke Jansen o uticaju ekonomije podataka na privatnost

Fieke Jansen iz organizacije Tactical Tech iz Berlina razgovara sa Vladanom Jolerom (Akademija umetnosti Novi Sad/SHARE Fondacija) o privatnosti, ekonomiji podataka, nadzoru, zaštiti podataka o ličnosti i Guglu. Maj 2016, Beograd, Srbija.

Fieke Jansen from Tactical Tech, Berlin, speaking with Vladan Joler (Academy of Arts Novi Sad/SHARE Foundation) about privacy, surveillance, data economy, data protection and Google. May 2016, Belgrade, Serbia.