Jeanette Hofmann o odnosu interneta, društva i države

Jeanette Hofmann o odnosu interneta, društva i države

Jeanette Hofmann iz Aleksander fon Humbolt instituta za internet i društvo, Nemačka, razgovara sa Anom Martinoli (FDU Beograd) o upravljanju internetom, zaštiti podataka, digitalnom društvu i poverenju u digitalnom okruženju. Maj 2016, Beograd, Srbija.

Jeanette Hofmann from the Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society, Germany, speaking with Ana Martinoli (FDU Belgrade) about internet governance, data protection, digital society and trust in the digital environment. May 2016, Belgrade, Serbia.