Joe McNamee o digitalnim pravima, GDPR-u i neutralnosti mreže

Joe McNamee o digitalnim pravima, GDPR-u i neutralnosti mreže

Joe McNamee iz European Digital Rights (EDRi) razgovara sa Đorđem Krivokapićem (FON Beograd/SHARE Fondacija) o digitalnim pravima, govoru mržnje, onlajn nadzoru, neutralnost mreže i GDPR-u. Septembar 2016, Beč, Austrija.

Joe McNamee from European Digital Rights (EDRi) speaking with Đorđe Krivokapić (FON Belgrade/SHARE Foundation) about digital rights, hate speech, online surveillance, net neutrality and GDPR-u. September 2016, Vienna, Austria.