Natali Helberger o nano-targetiranju i ekonomiji podataka

Natali Helberger o nano-targetiranju i ekonomiji podataka

Natali Helberger iz Instituta za informaciono pravo, Univerzitet u Amsterdamu, razgovara sa Vladanom Jolerom (Akademija umetnosti Novi Sad/SHARE Fondacija) o nano-targetiranju korisnika interneta, ekonomiji podataka i biznis modelima targetiranja. Septembar 2016, Beč, Austrija.

Natali Helberger from the Institute for Information Law, University of Amsterdam, speaking with Vladan Joler (Academy of Arts Novi Sad/SHARE Foundation) about nano-targeting of internet users, data economy and business models of targeting. September 2016, Belgrade, Serbia.