Nataša Pirc Musar o privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti u Evropi i Americi

Nataša Pirc Musar o privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti u Evropi i Americi

Advokatica i bivša Poverenica za informacije Slovenije Nataša Pirc Musar razgovara sa Vladanom Jolerom (Akademija umetnosti Novi Sad/SHARE Fondacija) o zaštiti podataka, privatnosti, nadzoru i Snoudenovim otkrićima. Maj 2016, Beograd, Srbija.

Attorney at law and former Information Commissioner of Slovenia Nataša Pirc Musar speaking with Vladan Joler (Academy of Arts Novi Sad/SHARE Foundation) about data protection, privacy, surveillance and Snowden’s revelations. May 2016, Belgrade, Serbia.