Peter Sunde o budućnosti interneta

Peter Sunde o budućnosti interneta

Suosnivač sajta The Pirate Bay Peter Sunde razgovara sa Vladanom Jolerom (Akademija umetnosti Novi Sad/SHARE Fondacija) o The Pirate Bay-u, preduzetništvu, startapima, ekonomiji podataka, Fejsbuku, algoritmima, društvenoj odgovornosti, autorskim pravima i aktivizmu. Maj 2016, Beograd, Srbija.

The Pirate Bay co-founder Peter Sunde with Vladan Joler (Academy of Arts Novi Sad/SHARE Foundation) about The Pirate Bay, entrepreneurship and social responsibility, startups, data economy, Facebook, algorithms, copyright and activism. May 2016, Belgrade, Serbia.