6. Vodič kroz mrežu – Otpor nadzoru

6. Vodič kroz mrežu – Otpor nadzoru

Rizici po privatnost građana sve su veći i složeniji, ali se rađaju i nove strategije za odbranu od invazije: od savremenih ludista, koji u potpunosti odbacuju upotrebu novih tehnologija, do aktivista koji stvaraju nove digitalne alate za odbranu, zagovaraju zakonske promene i učestvuju u slobodnoj razmeni znanja u svojoj zajednici. Načelo privatnosti trpi drastične promene pod uticajem novih tehnologija, koje omogućavaju masovno prikupljanje ličnih podataka i gotovo neograničen prostor za njihovo skladištenje. Obaveza je društva da ponovo promisli granice privatnog i javnog, jer građanske slobode osvojene u „analognoj“ prošlosti ne prestaju u digitalnom okruženju. Digitalna pismenost za sve postaje novi ideal prosvetitelja internet generacije.

Kroz mrežu vas vode (po redosledu pojavljivanja):
Dr Ana Martinoli, FDU Beograd
Dr Đorđe Krivokapić, SHARE Fondacija/FON Beograd
Prof. Vladan Joler, SHARE Fondacija/Akademija umetnosti Novi
Sad