2. Vodič kroz mrežu – Digitalizacija

2. Vodič kroz mrežu – Digitalizacija

Razvoj tehnologije je doveo i do brojnih novih izazova i stranputica, od nestanka starih modela medijskog poslovanja do nastanka spema ili kompjuterskih virusa. Iz anarhičnosti, koja je sama bila posledica prevelike brzine kojom su se različiti digitalni “baloni” povećavali i pucali tokom osamdesetih i devedesetih, rodila se i želja za slobodom pojedinca na mreži, kao i potreba da se ta sloboda kodifikuje i zaštiti pravnom regulativom. U tu borbu su se, nekada sa istih a nekada sa različitih strana, uključile korporacije i države, kao i veliki i uticajni mediji. Pojavom Edvarda Snoudena dolazi do kristalizacije stavova civilnog društva i zauzimanja jasnog stava o pitanju prava i interesa svih koji koriste internet. Dakle, druga epizoda Vodiča se bavi objašnjavanje konteksta koji je doveo do formiranja trenutnih pozicija prema pravima i obavezama korisnika interneta, kao i objašnjavanja samih pozicija svih aktera, a naročito javnog sektora.

Kroz mrežu vas vode (po redosledu pojavljivanja):
Prof. Vladan Joler, SHARE Fondacija/Akademija umetnosti Novi Sad
Dr Ana Martinoli, FDU Beograd
Dr Đorđe Krivokapić, SHARE Fondacija/FON Beograd